Události

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ STAKEHOLDERS

Vysoká škola chemicko-technologická spolu s ČVUT, PVS a.s. a PVK a.s. zorganizovala první meeting badatelské části pražské case study Wider Uptake spolu se stakeholdery projektu. Setkání proběhlo na pražské ÚČOV 29. června. Přítomni byli zástupci následujících institucí: 

  • Ministerstvo zemědělství, odbor zemědělských komodit 
  • Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. 
  • Asociace pro vodu ČR, CzWA
  • Společnost ASIO TECH, spol. s.r.o.
  • Šéfredaktor portálu nasevoda.cz

Zástupci jiných institucí, např. Města Prahy a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK), navštívili demonstrační zavlažovací jednotku separátně. 


První část setkání

Ing. Jakub Kovařík (PVS a.s.) představil konstrukci a principy operace zavlažovacích boxů a jednotky recyklace vody. 

Prof. Pollert (ČVUT) vysvětlil systém sběru online dat a principy zpracování a ukládání dat do centrální databáze projektu Wider Uptake v pracovním balíčku č. 2.

Na konci první části setkání prof. Wanner (VŠCHT) shrnul aktivity české části projektu v pracovním balíčku č. 4 a po diskuzi přítomných stakeholderů okomentoval tabulku vytvořenou pro bodování nejrůznějších faktorů vyplývající z dotazníků se stakeholdery, provedených dříve v roce 2021. 

Druhá část setkání 

V druhé části byli účastníci provedeni tou částí Císařského ostrova, resp. ÚČOV, kde se nachází demonstrační jednotky. Měli také možnost nahlédnout dovnitř kontejneru obsahujícího technologie pro dočištění odtoku z ČOV, který je umístěn vedle zavlažovacích boxů. 

Vědci z VŠCHT zároveň demonstrovali vzorkování zavlažovací vody a filtrátů z těchto boxů. 

Další aktivita pražské skupiny v této oblasti je plánována na září 2021, kdy bude demonstrační jednotka navštívena členy Komise životního prostředí Rady hl. m. Prahy. 

Již několik televizních stanicí navštívilo demonstrační jednotky a připravují dokumenty o projektu Wider Uptake. Ve čtvrtek 8. července navštívila jednotku Česká Televize a natočila o projektu podrobnou reportáž. 

Jiří Wanner, VŠCHTČeské vysoké učení technické v Praze, 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!