Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je usnadnění průmyslové symbiózy společným výzkumem směřujícím k širšímu využívání chytrých řešení ve vodním hospodářství pro opětovné využívání odpadních vod a využívání odpadu jako zdroje.

Jednotlivé cíle projektu

Předvedení inovativních technických řešení, která optimalizují opětovné využívání vody a odpadů ve vybraném průmyslovém prostředí pomocí:

  1. Demonstrace bezpečného použití vyčištěného odtoku pro zavlažovací účely v green-grey řešeních pro rozvoj měst s přiměřenými náklady na dopravu vody.
  2. Vývoj a aplikace systémů monitorování a kontroly za účelem adekvátního posouzení zdravotních a kvalitativních rizik spojených s opětovným využíváním vyčištěných odpadních vod a využívání odpadů jako zdroje.
  3. Optimalizace hodnotových řetězců pro kvantifikaci zvýšení efektivity využívání odpadů jako zdroje a ekonomických přínosů s ohledem na budoucí aplikace.

Abstrakt

Cílem projektu je představit inovativní řešení pro opětovné využívání vyčištěných odpadních vod a využívání odpadu jako zdroje, kdy je dosaženo znovuvyužití zdroje (vody, nutrientů, materiálu, energie) prostřednictvím symbiózy mezi zařízením a průmyslem. Projekt bude vypracován ve formě případové studie, která poskytne aplikovatelné znalosti o provozních řešeních v socio-ekonomických, environmentálních i klimatických podmínkách. Případová studie bude zahrnovat různé situace s ohledem na dostupnost a typ zdroje (např. nutrienty, biomasa, energie), a to s ohledem na jeho znovupoužití. Rozsah a vyspělost ve vývoji chytrých řešení, která jsou využívána ve vodním hospodářství, se budou lišit také mezi případovými studiemi umožňujícími sdílení znalostí a identifikaci nejlepších dostupných postupů v různých fázích implementace.

Graf: VŠCHT

České vysoké učení technické v Praze, 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!