Odborné Publikace

Vědecké články, impaktované a recenzované časopisy...

Odborné články

Ofori, S., Puškáčová, A., Růžičková, I., & Wanner, J. (2020). Treated Wastewater Reuse for Irrigation: Pros and Cons. Science of The Total Environment, 144026. 

Puškáčová A., Spěváková J., Říhová Ambrožová J., Wanner J. (2021). Dezinfekce odtoků z městských čistíren odpadních vod pro jejich znovuvyužití. Vodní Hospodářství (9).¨

Konference

Puškáčová, A., Růžičková, I., Wanner, J. Wastewater reuse for irrigation of municipal greens (2021). XII International Conference "Chemistry and Chemical Engineering in XXII Century", Tomsk (Russia).

Puškáčová, A., Spěváková, J., Říhová Ambrožová, J., Wanner, J. Recyklace odtoku z městské ČOV a možnosti jeho dezinfekce (2021). Vodárenská biologie, Praha (Česká republika).   .

Puškáčová A., Růžičková I., Pečenka M., Matýsek D., Ofori S., Wanner J.  Znovuvyužití vyčištěné odpadní vody z komunální ČOV k zavlažování městské zeleně (2021). 14.bineální konference VODA 2021, Litomyšl (Česká republika). České vysoké učení technické v Praze, 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!