Účastníci projektu

Do řešení projektu WIDER UPTAKE je celkem zapojeno 18 pracovišť (akademických a výzkumných) ze dvou kontinentů a 5 států.

Pracoviště účastnící se řešení projektu WIDER UPTAKE z České republiky

Účastníci projektu v ČR

ČVUT, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice,
Vedoucí řešitelského týmu:                  prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.

VŠCHT Praha, Fakulta technologie a ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice,

Vedoucí řešitelského týmu:
prof. Ing. Jiří Wanner, Dr.Sc.

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 

Smluvním partnerem PVS a.s. jsou Pražské vodovody a kanalizace, a.s

Účastníci projektu v zahraničí

Sintef, Norsko
Norwegian University of Science and Technology, Norsko 
University of Palermo, Itálie 
Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Ghana 
Stichting Waternet, Nizozemsko
Hias IKS, Norsko
Hias How2O, Norsko
AMAP SPA, Itálie
Storm Aqua, Norsko
Sewerage Systems Ghana Limited (SSGL), Ghana 
IVAR IKS, Norsko
Sirkula IKS
Norsk Jordforbedring, Norsko  
NPSP BV, Nizozemsko 

Výzkumná organizace 
Univerzita
Univerzita
Výzkumná organizace
Vodohospodářská společnost
Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod
Vodohospodářská společnost
Dodavatel produktů pro hospodaření se srážkovou vodou
Inženýrská a stavební společnost 
Čistírna odpadních vod
Firma zabývající se nakládáním s odpady
Firma zabývající se nakládáním s odpady
Společnost zabývající se materiálovým inženýrstvím a výrobou kompozit

České vysoké učení technické v Praze, 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!